ToP Methodiek

Afdrukken

ToP Methodiek met lokale partners

Op een gezamenlijke bijeenkomst van 2 tot 4 dagdelen worden alle ‘stakeholders’ van een bepaald beleidspunt bijeengebracht. Door middel van één van de ToP (Technologie of Participation©) methodieken wordt er gebouwd aan commitment, consensus en gezamenlijkheid. Met hen wordt gezamenlijk een richting bepaald en opgezet die eraan bijdraagt dat invulling wordt gegeven aan het beleidspunt. Iedereen werkt en denkt mee vanuit zijn eigen expertise.

Als het gezamenlijke commitment nog ontbreekt, wordt daar eerst aan gewerkt door middel van een consensusworkshop. Hierin worden via een gestructureerd proces alle creatieve ideeën, kennis en ervaringen uit de groep naar boven gehaald. De uitkomsten zullen ondersteunend zijn bij het formuleren van een plan van aanpak aangaande het gekozen onderwerp.

Het is mogelijk een ToP in te zetten om organisaties bij elkaar te brengen of een groep jongeren te activeren en verantwoordelijkheid te geven over het gekozen onderwerp.