AJF

Agrarische Jongeren Friesland (AJF) behartigt de belangen van de agrarische jongeren in de provincie Friesland. Het AJF telt circa 1000 leden. De provincie is weer onderverdeeld in 26 verschillende afdelingen.

 

AJF is er voor alle jongeren tussen de 16 en 35 jaar. Jongeren hebben immers een eigen mening over het landbouwbeleid en hebben hun eigen visie op de agrarische sector. Daarom hebben ze een eigen organisatie; plaatselijk en provinciaal is dit de AJF en landelijk het NAJK in Utrecht. De AJF heeft circa 850 leden, verdeeld over 25 afdelingen verspreid over heel Friesland.

 

Contact, gezelligheid, informatie en uitwisseling van ervaringen zijn belangrijk binnen de AJF. Er worden regelmatig excursies, regio- en discussieavonden, workshops en een ludieke activiteit georganiseerd. De onderwerpen die aan bod komen tijdens de verschillende avonden helpen je een beeld te vormen van jouw eigen agrarische toekomst.De AJF maakt deel uit van NAJK, dé belangenvereniging voor agrarische jongeren in Nederland. NAJK zet zich in voor de belangen van de agrarische sector. De toekomst van jongeren in de land- en tuinbouw en met name bedrijfsovername staan centraal. NAJK en AJF zijn constant bezig met de ontwikkeling van activiteiten die perfect aansluiten bij jouw eigen situatie. Natuurlijk erg leerzaam en bovendien gezellig!

 

Meer informatie: www.ajfriesland.nl

terug naar boven