GrAJK

Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) behartigt de belangen van de agrarische jongeren in de provincie Groningen. Het GrAJK telt circa 500 leden. De provincie is weer onderverdeeld in zes verschillende afdelingen.

 

Meer informatie over GrAJK: www.grajk.nl

terug naar boven