NAJK

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) zet zich in voor de jonge agrarische ondernemers van de toekomst. NAJK is met 8000 leden dé belangenvereniging van agrarische jongeren in Nederland en is actief op zowel lokaal, provinciaal, landelijk én Europees niveau. Dit betekent niet alleen het behartigen van de belangen in Den Haag en Brussel, maar ook actief handvatten bieden tot beter ondernemerschap en tot het nemen van verantwoordelijkheid in de voedselproductieketen. NAJK doet dit door activiteiten te ontwikkelen op het gebied van vorming, scholing en voorlichting. De toekomst van jongeren in de agrarische sector staat bij alles wat NAJK doet centraal.

Lokaal
De lokale AJK's (Agrarisch Jongeren Kontakt) en JAV's (Jong Agrarische Vrouwen) vormen het fundament van NAJK. Het zijn onafhankelijke verenigingen en bestaan uit 30 tot soms wel 300 leden. De AJK's organiseren onder andere excursies, activiteiten, evenementen en informatieavonden over uiteenlopende en actuele onderwerpen. De lokale AJK's zijn verspreid over het hele land. In totaal zijn dit er 124.

Provinciaal
Provinciale AJK's vormen de schakel tussen de lokale AJK's en NAJK. Via de provinciale AJK's blijven de lokale AJK's op de hoogte van alle landelijke en provinciale ontwikkelingen. Het provinciaal bestuur behartigt de provinciale belangen bij NAJK. Daarnaast organiseren ze discussieavonden, bedrijfsbezoeken, trainingen en cursussen voor leden en geïnteresseerden.

Landelijk
De provinciale AJK's vormen samen het landelijke NAJK-bestuur. De belangrijkste taak van het dagelijks bestuur van NAJK is belangenbehartiging. Daarmee werkt NAJK aan perspectieven voor de toekomst van agrarische jongeren, aan perspectieven voor de agrarische sector en het landelijk gebied, die passen binnen de maatschappelijke ontwikkelingen.

Europees
NAJK is aangesloten bij CEJA (Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs). CEJA komt op voor de belangen van één miljoen Europese jonge boeren en tuinders binnen het Europese politieke besluitvormingsproces.

Meer informatie over NAJK: www.najk.nl

terug naar boven