Jongerenketen zijn een vorm van burgerinitiatief die passen bij de traditie van het platteland. Jongeren richten met hun vriendengroep een plek in die gezelligheid en een sociaal netwerk biedt. Keten hebben dus een belangrijke sociale functie voor jongeren op het platteland. Voor de leefbaarheid op het platteland voor jongeren is het daarom belangrijk om deze functie te behouden en te versterken. De Beste Keet van Nederland bestrijd samen met de jongeren drankmisbruik en onveiligheid in de keet. Daar hebben jongeren ook zelf goede ideeën over. Plattelandsjongeren.nl vindt dat alle keten een plek verdienen op het platteland, mits er verantwoord wordt omgegaan met de risico’s.

Eén van de winnaars van de Beste Keet van Nederland 2018

Zelf je keet verbeteren

De Beste Keet van Nederland is er voor keethouders, bezoekers, ouders én voor gemeentes die met keten in gesprek willen. Keeteigenaren en hun bezoekers leren door middel van de workshop alles rondom hun keet op een verantwoorde manier te regelen. Tijdens de workshop worden zeven belangrijke thema’s behandeld. Denk aan: brandveiligheid, huisregels, alcoholgebruik, een EHBO cursus en het opknappen/pimpen van de keet. De workshop/methodiek is ontwikkelt door Plattelandsjongeren.nl en haar jongerenteam van keetadviseurs, in samenwerking met het Trimbosinstituut en ministerie van Binnenlandse Zaken. De keetadviseurs zijn jongeren die zelf uit een keet komen, actief zijn in een keet of interesse hebben in keten. Voor het geven van de workshop volgen de keetadviseurs een speciale training. Bij ‘De beste keet van’ wordt peer-to-peer gewerkt. Deze strategie om voor en door jongeren te werken is succesvol bewezen, doordat het nauw aansluit bij de leefwereld van de jongeren.

De allerbeste

Voor een positieve stimulans is er aan de methodiek een landelijke gelijknamige wedstrijd gekoppeld: ‘De Beste Keet van Nederland’. De deelnemende ketenkunnen tijdens de workshopavond per thema en bijbehorende opdrachten punten scoren. Deze score wordt meegenomen in de wedstrijd. Hoe hoger de score, hoe verantwoorder en veiliger de keet bezig is. De keet met de hoogste score wint de befaamde titel ‘De beste keet van’ en krijgt een leuke prijs. De wedstrijd brengt keetjongeren in verbinding, jongeren stimuleren elkaar om mee te doen en gaan bij elkaars keet op bezoek, ze leren van elkaar.

Keet Mee

Om alle betrokken partijen met elkaar te verbinden worden Keet Mee-avonden georganiseerd. Jongeren, ouders, buren, de gemeente en jongerenwerkers gaan op een positieve manier met elkaar in gesprek en krijgen handvatten aangereikt om een goede relatie te onderhouden.

Uitvoering: Plattelands Jongeren NL
Projectwebsite: www.plattelandsjongeren.nl/projecten/keetkeur/