De secretariële ondersteuning die Stichting PJS biedt is zeer breed. Zo voeren we voor een aantal klanten het secretariaat, beheren we de mailaccount en agenda’s. We bieden een telefooncentrale. Sommige jongerenbesturen huren secretariaat in voor het maken van de agenda en notulen. Het plannen van de vergaderingen en de opmaak van de periodieke ledenbladen. Elke secretariële ondersteuning is denkbaar, op basis van de vraag maakt Stichting PJS een passend aanbod. Uiteraard is tussentijds bijsturen altijd mogelijk.